Snel zoeken:
a Een mooi portret in Jh 4

Johannes 4:19
Een mooi portret in Jh 4

Daar is:
1 een overtuigde zondares die getuigt dat Jezus een profeet is vs 19

2 een wonderbare Heiland die haar zegt dat Hij de Messias is vs 26

3 een energieke getuige. Ze verlaat haar waterpot en getuigt voor haar volksgenoten vs 28,29

4 een invloedrijke gelovige dienstknecht: Velen geloofden in Hem vs 39