Snel zoeken:
b Zegeningen van de gelovigen volgens Jh 17

De zegeningen van de gelovigen

1. Hun bewaring staat vast
‘Bewaar hen in uw naam’ Jh 17:11

2. Hun positie is duidelijk aangegeven
‘In de wereld, maar niet van de wereld; Jh 17:13-15

3. Hun blijdschap is gegarandeerd
‘Opdat ze mijn blijdschap volkomen hebben” Jh 17:13

4. Hun heiliging is gewaarborgd
‘Heilig hen door de waarheid’ Jh 17:17

5. Hun eenheid is gegarandeerd
‘Opdat ze allen één zijn’ Jh 17:21-23

6. Hun toekomst is verzekerd
‘Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn’ Jh 17:24
.