Snel zoeken:
b Test uw bijbelkennis

Test uw bijbelkennis
1. In welke stad werden de discipelen van Jezus Christus voor het eerst christenen genoemd?
2. Hoe duidde Paulus de gelovigen aan toen hij de hogepriester om brieven vroeg om ze op diens gezag in Damascus te vervolgen.
3. Wat voor aanduiding gebruikte de redenaar Tertullus voor de christenen?
4. Als Petrus bevrijd is uit de gevangenis wil hij dat dit blijde feit aan de gelovigen bekend wordt. Hoe duidt hij ze daarbij aan?
5. Als Ananias in Damascus de opdracht krijgt om naar Saulus toe te gaan gebruikt hij in zijn gesprek met de Heer weer een andere uitdrukking. Welke?

(1.AntiochiŽ, 2. die van die weg waren, 3. secte der NazoreeŽrs, 4. de broeders 5. de heiligen)