Snel zoeken:
b OordelenNiet oordelen
Matt. 7:1 contra 1Kor. 5: 12
Rom. 14: 3: niet over gewetenskwesties
1Kor. 4:1-5. niet over motieven
Niet huichelachtig oordelen
Matt. 7:1? Niet als je zelf fout staat
Balk contra splinter
Rom. 2:1 Doen hetzelfde

Wel oordelen
1Kor. 14:29. Vgl. 1Thess. 5: 20,21).
Luk. 19: 22) Woorden. of
1Kor. 5 Daden .
Rechtvaardig oordelen
Joh. 8:15 Onze motieven,
achtergronden

Zorgvuldigheid vereist
Deut. 17. 2-7. (1)waar , (2) feit vast,
(3) gruwel bedreven
1Kor. 5: 13 ‘doodstraf’
Oordeel geen ‘must’
1Kor. 6) Onrecht lijden. .

Veroordelen
Matt. 12:7,37 1Kor. 11:32.
‘God rekent met zijn kinderen in dit leven af,
met de ongelovigen in het eindgericht.