Snel zoeken:
b Het belang van Gods Woord

HET BELANG VAN GODS WOORD
Joz. 1:8 : ‘Dit wetboek
mag niet wijken uit uw mond - spreek erover, verkondig het
overpeins het dag en nacht - bestudeer het
opdat gij nauwgezet wandelt’ -gehoorzaam het, breng het in praktijk

Deut. 6:7: ‘Wat Ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer
gij in uw huis zijt - het gezin is onze eerste verantwoordelijkheid
wanneer gij onderweg zijt - daarna zij die we ontmoeten, zij met wie we omgaan
wanneer gij neerligt en wanneer ge opstaat -het getuigenis mag vnooit verslappen
teken op uw hand - ons doen en laten moet het beheersen
voorhoofdsband tussen uw ogen - ons blikveld, ons denken moet er door beheerst worden
schrijven op de deurposten van uw huis- het moet het leven in huis beheersen en naar buiten uitstralen
en aan uw poorten - het gezamelijk getuigenis van ons als christenen moet er door gekenmerkt worden.