Snel zoeken:
a Absolute toewijding

Absolute toewijding
Joz. 1:16: Al wat gij ons bevolen hebt-----------------zullen wij doen
overal waarheen gij ons zenden zult-----zullen wij gaan
Matth. 8:19: Ik zal u volgen------------------------.............waar u heengaat
Openb. 14:4: Deze zijn het die het Lam volgen-------waar Het ook gaat