Snel zoeken:
c Lezing - Lukas 21:29-38

Lukas 21:29
LAAT DIE DAG U NIET OVERVALLEN.... WAAKT Luk. 21:29-38

1. Toekomstrede met het oog op Jeruzalem en het Joodse volk.

Ging om de tempel (21:5); Jeruzalem (vs. 20, 24); Gruwel van de verwoesting(Matt. 24:15); Judea, Sabbat (Matt. 24:16, 20); Grote Verdrukking (Matt. 24:21).

Denk aan Dan. 9:24 > 70 weken > uw volk en uw stad.

Ziet over de tijd van de Gemeente heen naar de eindtijd.

2. Gaat om vertrapping van Jeruzalem en einde van de tijden van de volken (vs. 24). Deze eindigen - met de Verschijning van de Heer > alle oog zal Hem zien zie Zach. 12:10; Openb. 1:7. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg Zach 14:3, 4.
- Ofwel met De dag des Heren (21:34);
- Ofwel met De Openbaring van het Koninkrijk (21:31);
- Voor IsraŽl met hun verlossing die nabij 21:28 is; de zomer is nabij (21:30; Matt. 24:32).

3. Dag en uur onbekend Matt. 24:36; Hand. 1:7; 1 Thes. 5:3 als een dief...

D a a r o m waken. Net als de dagen van Noach (Matt. 24:36).

Weggenomen namelijk door het oordeel. Henoch opgenomen.

4. Ook voor ons van belang wat de opname betreft - waken
Vs. 34 Pas op jezelf (Hand. 20:28; 1 Tim. 4:16; 2 Petr. 1:19);
Vs. 34 Roes, dronkenschap, zorgen van het leven;
Vs. 34 Overvalt je als een strik. Nog eens Noach, Sodom; huwelijk etc.

vergelijk: Jes. 24:17-23

Waakt en bidt.

Bestaan voor de Zoon des Mensen.. door evangelie aan te nemen.

Komst is brengen in het Vaderhuis (Joh. 14:1-3; 1 Thes. 4:15-18; enz.). Geest en Bruid zeggen: Kom.

Maar ook Verschijning liefhebben. 2 Tim. 4:7, 8, Zach 14:5; 1 Thes 3:13; Openb. 17:14. Dit niet vergeten door alleen te denken aan de 'opname' in het Vaderhuis (Joh. 14:1-3).

Het gaat namelijk uiteindelijk om Zijn eer en verheerlijking.