Snel zoeken:
c Lezing - Lukas 21: 07-08

Lukas 21:5
Lezing 2 vs 7, 8
VALSE PROFETEN ...in het Verleden, het Heden en in de Toekomst

BEGRIPSOMSCHRIJVING

Vals > Grondbetekenis: 'niet in overeenstemming met de werkelijkheid', 'onecht'. Daaruit afgeleid: 'gemeen' ('valse hond'), 'onbetrouwbaar' ('valse kerel'), 'onecht' ('vals geld').

In de Bijbel is o.a. sprake van:
Valse profeten (Matt. 7:15; 24:11; Mark. 13:22; Luk. 6:26; Hand. 13:6; 2 Petr. 2:1; 1 Joh. 4:1; vgl. Openb. 16:13; 19:20; 20:10);
Valse leraars (2 Petr. 2:1);
Valse broeders (2 Kor. 11:26; Gal. 2:4);
Valse apostelen (2 Kor. 11:13);
valse christussen (Matt. 24:24; Mark. 13:22).

Gaat steeds om ťťn woord, waarbij 'vals' in het Grieks het voorvoegsel 'pseudo' is. We beperken ons tot valse profeten en valse leraars.

Hoe herken je valse profeten?
In Deut. 13:1-5: teken of een wonder vindt plaats, maar 'de leer' deugt niet. Is test voor het volk. In Deut. 18:20-22: teken voorzegd, maar vindt niet plaats. Term 'valse profeet' te zwaar? 'broodprofeet' of 'fantast'? > vs. 22 geen respect hebben voor zo iemand. Volgens vs. 20 heeft hij 'overmoedig' gesproken, volgt wel de doodstraf. Want wat is het doel of de tendens? Leugenprofeet die het volk door zijn leugens op een verkeerde weg wil voeren!! Denk aan de erkenning van SamuŽl: 1 Sam. 3:19-21.

IN HET VERLEDEN Voorbeelden

Valse profeten (en valse leraars) in Oude Bedeling

Vaak wordt Bileam genoemd. Zeker een valse profeet, maar de profetieŽn die wij van hem kennen zijn zo echt als goud: Christus als de ster die opgaat uit Jakob, en de scepter die oprijst uit IsraŽl. (Num. 24:17). Hij was ook geen valse profeet die optrad onder het volk. Hij was geen IsraŽliet.

Weinigen kennen valse profeten van wie valse profetieŽn in de Bijbel staan. Kennelijk: onbekend terrein. Hoe zullen we dan de valse profeten van onze tijd ontmaskeren?

Voorbeelden uit de geschiedenis van het volk IsraŽl

Denk aan oude profeet uit Samaria (1 Kon. 13:18b) zijn woord strijdt met de boodschap van de Heer; Zie Zedekia (2 Kron. 18:5, 23) boodschap strijdt met die van Micha en is niet in overeenstemming met de zondige toestand van Achab en het volk. Van Hananja (Jer. 28:1-4 contra 25:11, 12) kan hetzelfde gezegd worden. Moeten goede profeten dan enkel van onheil profeteren? Nee >> De profetes Hulda > spreekt wel van oordeel (2 Kron. 34:24, 25) over het volk i.v.m. de verkeerde toestand van het volk; maar geeft bemoediging voor koning Josia (2 Kron. 34:27, 28).

Ware profeten spreken in overeenstemming met de toestand van de hoorders om hen tot God terug te voeren en/of hun vertrouwen op God te versterken. Hun woord gaat in vervulling > restrictie > zie Jer. 18:5-12, vgl. Jona 3:10, Dan. 4:27). Kenmerk valse prof.

Tegen Gods woord in.... afgoderij of prettige boodschap.

Valse profeten in tijd van Nieuwe Testament Hand. 13:6 > Bar Jezus of Elymas>van geloof afhouden.

Profetie twee/drie aspecten:
(a) Voorzeggen van gebeurtenis, of
(b) Boodschap van vermaning of opwekking zonder voorzegging (1 Kor. 14:3). Soms beide aspecten Aspect a zie profeet Agabus (Hand. 11:27; 21:10, 11). Aspect b Silas en Judas' (Hand. 15:32).
(c) Nieuwtestamentische profetie: De Schrift. (Rom. 16:25, 26; Ef. 3:3-5).

IN HET HEDEN
Actuele voorbeelden
Ellen White > 7e dags adventisten haar profetieŽn stelt men gelijk met het gezag van de bijbel. Apostelen van Hersteld Apost Zendingsgemeente in de eenheid der Apostelen. De profetische boodschap van de stamapostel heeft daar zelfs meer betekenis dan de Bijbel. Theosofie immanente God. voorbeeld: Krisnamoerti.
New Age > reÔncarnatie
Moon > zegt de derde Adam te zijn >> Verenigde Wereldkerk.

Sonja de Vries in Friesland > engelenboodschap.
Jomanda uit Tiel>>Christus verduisterd.
Amerikaanse sekten..., maar let ook op:

de Waarschuwing van Paulus (Hand. 20:30). De Waarschuwing van Petrus (2 Petr. 2:1). Valse profetieŽn stelt men gelijk met > valse leraars. Dwaalleer > als kern van het christelijk geloof aangetast wordt.

Daarom:
RK pastoor Matt. 11:28: 'Kom tot Maria en zij zal u rust geven' > valse profetie.
Pinksterkringen >> soms meer zelfinbeelding dan valse profetie > geen afvoeren van God en Christus.
H.M. Kuitert >> nieuwe theologie.
Valse leraars: niet verschil in opv. van een detail, maar andere Jezus, ander Geest, ander evangelie.

IN DE TOEKOMST Luk. 21:7, 8

Pas op voor verleiders, d.w.z. antichristen
'Velen zullen komen onder mijn naam en zeggen Ik ben het en de tijd is nabij gekomen. Gaat hen niet achterna'. In verleden valse messiassen voor IsraŽl (zie Hand. 5:36, 37), Theudas; Judas de GalileeŽr. In heden: mensen met geest van de antichrist > 1 Joh. 2:22, 23; 1 Joh. 4:1-6; 2 Joh. vs. 7 prť-gnostiek. In toekomst: de echte antichrist of mens van de zonde.

Vier zaken (let op vraag vers 3 en antwoord 5-8); en vergelijk Openb. 6 waar we het begin van de weeŽn zien:
misleiders: 1e zegel > witte paard;
volk tegen volk: 2e zegel > rode paard;
hongersnoden: 3e zegel > hongersnoden;
pest (eig. mvd.): 4e zegel > vale paard;

Begin van de weeŽn volgens Matt. 24:8

Loopt uit op Openb. 13: antichrist zelf ( Openb. 13:13, 14; 16:13, 14).

Les voor onze tijd: Waakzaam zijn voor valse profeten en valse leraars. Een eerste noodzaak is daarbij het oog op de Heer gericht te houden en te bidden dat we zelf bewaard blijven voor afwijking. Verder geesten beproeven. Hoofd omhoog want voortekenen zijn er.