Snel zoeken:
a Kostbare dingen in de brieven van Petrus

Kostbare dingen in de brieven van Petrus
1 Petr. 1:7 : De beproeving van het geloof is kostbaarder dan die van
goud;
1 Petr. 1:19: Het bloed van Jezus Christus is kostbaar;
1 Petr. 2:4 : De Heer is de bij God uitverkoren en kostbare steen;
1 Petr. 2:6 : Hij is de kostbare hoeksteen van de geestelijke tempel;
1 Petr. 2:7 : Het feit dat wie op Hem gelooft, niet beschaamd wordt is
kostbaar;
2 Petr. 1:1 : We hebben een kostbaar geloof verkregen;
2 Petr. 1:4 : Ons zijn de kostbare en zeer grote beloften geschonken