Snel zoeken:
a Zoeken we onszelf

Zoeken we onszelf?
Als we eigen eer en grootheid zoeken, handelen we precies tegenovergesteld aan wat Christus deed. Van Hem staat:
- dat Hij zichzelf niet heeft behaagd (Rom. 15:3);
- dat Hij zichzelf niet heeft verheerlijkt (Hebr. 5:5)