Snel zoeken:
a Bidden overzicht

Bidden

Jak. 5:13 : Laat hij bidden. Dat geldt voor al onze zorgen, noden, enz. Zie ook Jak. 1:5
Jak. 5:15 : Het gebed van het geloof. Niet twijfelend bidden, zie Jak. 1:6
Jak. 5:16 : Bidt voor elkaar. Niet alleen aan eigen belang denken, maar ook aan dat van je broeder en zuster, dus voorbede doen
Jak. 5:16 : Een krachtig gebed. Geen routine zaak, bidden met heel je hart en...vol vertrouwen.
Jak. 5:17 : Hij bad een gebed. Sluit bij het voorgaande aan. Intensief bidden. Heel je gemoed erin leggen.
Jak. 5:18 : Hij bad opnieuw. Niet maar eens een keertje bidden. Altijd weer opnieuw ons tot de Heer wenden.