Snel zoeken:
a Ongelijk juk: voorbeelden


Een ongelijk juk
2 Kor. 6:14: ‘Gaat niet met de ongelovigen onder een ongelijk juk’
2 Kron. 18:1: ‘Toen Josafath rijkdom en eer in overvloed bezat, verzwagerde hij zich met Achab’
2 Kron. 19:2: ‘Moogt gij de goddeloze helpen en bevriend zijn met hen die de Here haten?’