Snel zoeken:
a Zevenvoudige rust

Zevenvoudige rust
1 Rust na het scheppingswerk Gen. 2:2,3
Verbroken door de zonde -vgl. Joh. 5:17
2 Rust van IsraŽl in Kanašn Joz. 21:44
Slechts tijdelijk -vgl. Richt. 2:10-16
3 Rust voor het geweten van de zondaar Matth. 11:28
Wordt aangetast door zonden -vgl. Ps. 32:3; 51:14
4 Rust voor het hart van de gelovige Matth. 11:29
Wordt bedreigd door zorgen -vgl. Matth. 6:25-34
5 Rust bij de openbaring van Christus 2 Thess. 1:6,7
die gepaard gaat met de:
6 Rust in het vrederijk Hebr. 4:9-11
die overgaat in:
7 Rust in alle eeuwigheid Openb. 21:4,5
waaraan nimmer een einde zal komen.