Snel zoeken:
a Een lied na geween

Een lied na geween
Ps. 42:4 : Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht
Ps. 42:9 : des nachts zal zijn lied bij mij zijn
Want: des daags zal de HERE zijn goedertierenheid gebieden (vs. 9a)
Als ons oog op de goedheid van de Heer gericht is, wijken de tranen.