Snel zoeken:
Peter de Grote en de Russische komiek

In de tijd van tsaar Peter de Grote was Balakireff een bekende komiek in Rusland. Op een dag vroeg deze grapjas of hij opgenomen kon worden in de garde die het paleis bewaakte.
De vorst beschouwde het als een grap en stemde ermee in, wel waarschuwde hij dat als een officier van de garde zijn zwaard kwijt was of niet op zijn post aanwezig was hij met de dood gestraft kon worden. De nieuwbakken officier beloofde zijn best te doen. Tsaar Peter zond de man een goede fles wijn om zijn aanstelling 'te besproeien'. De officier kon de verleiding niet weerstaan en dronk er te veel van. De tsaar sloop zachtjes zijn kamer binnen en nam het zwaard van de officier weg. Balakireff die de gevolgen vreesde zag geen andere oplossing dan het houten zwaard dat hij voor zijn optredens als komiek gebruikt had, mee te nemen naar de parade van de volgende dag. Het heft en de ornamenten daaraan verschilden haast niets van het officiele zwaard waarmee de garde was uitgerust.
Peter had ongetwijfeld iets dergelijks voorzien en stormde bij de parade direct af op een man die er niet netjes genoeg uitzag en tenslotte gaf hij de strenge order: 'Kapitein Balakireff , trek je zwaard en sla die sloddervos neer'.
De in het nauw gebrachte komiek greep het heft van zijn zwaard alsof hij het bevel zou uitvoeren, maar riep tegelijk: 'Genadige machten! Laat mijn zwaard veranderd worden in hout'. Daarop trok hij zijn wapen en toen werd een ongevaarlijk houten zwaard zichtbaar. Zelfs de tegenwoordigheid van de tsaar was niet in staat het gebulder van het lachen te voorkomen dat volgde. In plaats dat hij ter dood gebracht werd voor het kwijt raken van zijn zwaard schonk de tsaar hem vergiffenis en op zijn eigen verzoek onthief de vorst hem van verdere militaire dienst.