Snel zoeken:
a Vier prominente figuren in Lukas 5

Lukas 5
Vier mannen als voorbeeld in Lukas 5

1 Een man die overtuigd is van de grootheid van de Heer en van zijn eigen zondigheid > Petrus vers 8

2 Een man die door melaatsheid verontreinigd was, maar die genezen werd vers 13

3 Een verlamde man die door zijn vrienden naar Jezus gebracht werd. Hij ontving vergeving en
genezing vers 20

4 Een rijke man die Christus ging volgen en zondaars uitnodigt voor een groot feest vers 27

Dit zijn prominente personen waar we een voorbeeld aan kunnen nemen.