Snel zoeken:
b Hoogmoed komt voor de val

Hoogmoed komt voor de val
Hij heeft machtigen van tronen gestoten en nederigen verhoogd ( Luk.1 :52)
Nebucadnezar : toen zijn hart zich verhief...is hij van de troon gestoten (Dan. 5:2);
Belsazar : gij hebt u tegen de Here des Hemels verheven. In dezelfde nacht werd Belsazar, de koning der ChaldeeŽn gedood (Dan. 5:23,30);
Amazia : uw hart heeft u overmoedig gemaakt...en Juda werd verslagen (2 Kon. 14:10,12);
Uzzia toen hij machtig geworden was, werd zijn hart zo hoogmoedig, dat hij zeer snood handelde en ontrouw werd jegens de Here, zijn God, door de tempel des Heren binnen te gaan om op het reukofferaltaar reukwerk te ontsteken....terwijl hij tegen de priesters toornde brak de melaatsheid uit aan zijn voorhoofd...(2 Kron. 26:16,19);
Hiskia : schoot te kort in dankbaarheid..., want hij werd hoogmoedig, zodat er toorn kwam te rusten op hem, op Juda en op Jeruzalem.........toen verootmoedigde Hiskia zich over zijn hoogmoed... (2 Kron. 32:25, 26);
Vorst van Tyrus: omdat uw hart hoogmoedig is geworden...daarom zie ik breng vreemdelingen over u....die zullen uw glans ontwijden (Ez. 28:2,7);
Herodes : een stem van God...onmiddellijk sloeg een engel van de Heer hem, omdat hij God de heerlijkheid niet gaf ( Hand. 12:22,23