Snel zoeken:
a Tot het eind toe

TOT HET EIND TOE

Beginnen is een ding, volhouden en afmaken is een tweede. De volgende tekstebn spreken van het laatste:
Matth. 28:20: ‘Ik ben met u alle dagen tot aan de volweinding der eeuw’
Joh. 13:1 : ‘Jezus heeft.........................de Zijnen liefgehad tot het einde’
1 Kor. 1:8 : ‘Jezus Christus..........zal u ook bevestigen tot het eind toe’
Hebr. 3:6,14 : ‘Als wij ...................tot het eind toe onwrikbaar vasthouden’
Hebr. 6:11 : ‘Dat ieder van u tot het eind toe dezelfde ijver betoont’
Openb. 2:26 : ‘Wie............................ mijn werken tot het einde toe bewaart’