Snel zoeken:
b Petrus' val en herstel

Petrus val en herstel
Zeven aspecten van Petrus’ val:
1. Zelfoverschatting Matth. 26: 33; Mark. 14: 29
2.Sliep in plaats van te waken Matth. 26: 40; Mark. 14: 37; Luk. 22: 45
3. Vleselijk optreden-zwaard Matth. 26: 51; Mark. 14: 47; Luk. 22: 48; Joh. 18:10
4a Volgt op afstand, gaat in de hof Matth. 26: 58; Mark. 14: 54; Luk. 22: 54; Joh. 18:16
4b Zat te midden van de vijanden Matth. 26: 69; Mark. 14: 54; Luk. 22: 54;
5. Eersteverloochening Matth. 26:70; Mark. 14: 68; Luk. 22: 57; Joh. 18: 17
6. Tweede verloochening Matth. 26:72; Mark. 14: 69; Luk. 22: 58; Joh. 18: 25
7. Derde verloochening Matth. 26:74; Mark. 14: 71; Luk. 22: 60; Joh. 18: 27

Zeven aspecten van Petrus’ herstel:
1. Gebed van de Heer Luk. 22: 32
2a. Blik van de Heer Luk. 22: 60-62
2b. Kraaien van de haan Matth. 26: 74, 75; Mark.14: 72
4. Boodschap van de Heer Mark. 16:7
5. Verschijning van de Heer Luk. 24: 34; 1Kor. 15: 5
6. Eerste vraag en opdracht Joh. 21: 15
7. Tweede vraag en opdracht Joh. 21: 16
8. Derde vraag en opdracht Joh. 21: 17