Snel zoeken:
b De nauwe deur

DE NAUWE DEUR

Waarom gaan veel mensen niet naar binnen door de nauwe deur om behouden te worden? (Lukas 13:24).
- sommigen zijn er te trots voor. Ze willen niet erkennen dat ze schuldig staan voor God en wensen zich niet te bekeren.
- anderen denken er we over, maar ze willen hun zondig leven niet opgeven.
- sommigen weten het verschil niet tussen de buitenkant en de binnenkant Ze menen dat het wel goed zit met ze. Ze zijn toch behouden, want ze zijn godsdienstig opgevoed, enz.
- anderen menen dat ze nog tijd genoeg hebben en stellen het uit.

Wanneer kan men niet meer naar binnen gaan?
(1) Na de dood, want iemands lot wordt in dit leven beslist. Na de dood is er geen tweede kans.
(2) ‘Van het ogenblik af, dat de heer des huizes is opgestaan en de deur gesloten heeft’. Dat wil zeggen:vanaf het moment, dat God de tijd waarin Hij genade bewijst - en dat is deze tijd- afsluit.
+++++++++++++++++++