Snel zoeken:
b Daniël wat voor persoon was hij?

Daniël 6:3
Daniël...wat voor man was hij volgens hfst 6

1 Hij was een bevoorrecht persoon vs 3
‘rijksbestuurders waarvan Daniël er een was’

2 Hij was een man van gebed vs 11
‘hij boog zijn knieën en bad”

3 Hij loofde God vs 11
‘en loofde zijn God’

4 Hij werd vervolgd door zijn vijanden vs 16
‘ze drongen bij de koning aan’

5 Hij stond bekend als iemand die God volhardend diende vs 17, 21
‘God die gij zo volhardend dient’

6 Hij werd door God beschermd vs 23
‘mijn God heeft de muil van de leeuwen toegesloten’

7 Hij had voorspoed vs 28
‘ hij stond in hoog aanzien onder Darius en Kores’