Snel zoeken:
b Jozua, de hogepriester uit Zc. 3

Zacharia 3:1
Jozua, de hogepriester uit Zacharia 3

Jozua is priester en staat voor de Engel des Heren, dus voor God vs 1
Kan hij in het licht van God bestaan?

Hij wordt aangeklaagd door de satan vs 1
Jozua de hogepriester

a. Jozua staat model voor IsraŽl, God verkiest Jeruzalem vs 2
IsraŽl is als een brandhout dat uit het vuur is gerukt vs 2

b. Jozua is met vuile kleren bekleed en dat als priester, als hogepriester!
vs 3
De aanklacht van satan zal inhouden of Jozua als priester en IsraŽl
als priestervolk nog wel te handhaven is.

c. Jozua wordt gereinigd. Zijn vuile kleren worden uitgetrokken . Zijn
ongerechtigheid wordt weggenomen. Hij krijgt feestkleren
aan. vs 4

d. Hij wordt niet alleen bekleed, maar ook Ďgekroondí met een reine
tulband. (zie hiervoor Ex.28:36-39) vs 5

De aanklager wordt tot zwijgen gebracht. Jozua wordt als priester gehandhaafd.
We kunnen een vrije toepassing maken van dit gebeuren en denken aan de zondaar
die gereinigd wordt als hij zich tot God bekeert en gelooft in de Here Jezus.
De eigenlijke strekking - denk aan de inhoud van het boek Zacharia - is, dat God
zijn volk IsraŽl hersteld en handhaaft als zijn priestervolk.