Snel zoeken:
a Drie belangrijke vragen uit de brief aan de Romeinen

Romeinen 
Drie bvelangrijke vragen in de brief aan de Romeinen

1. ‘Wie heeft onze prediking geloofd?’ Rm 10:16
Op geloof in de evangelieprediking komt het aan!

2. ‘Wie zal mij verlossen uit het lichaam van de dood?’ Rm 7:24,25
We kunnen daarvoor God danken door Jezus Christus

3. ‘Wie zal ons scheiden van de liefde van Chrisus’ Rm 8:35
Niets en niemand is daartoe in staat!