Snel zoeken:
a Reacties op de prediking

Handelingen 17
Reakties op de prediking in Hd 17 en 28

Als Paulus predikt op de Areópagus te Athene volgen er drie reacties:
1. er waren luisteraar die spotten toen ze hoorden van de opstanding van de doden;

2 anderen wilden de apostel nog wel eens horen;

3 tenslotte waren er ook dier geloofden.

Tijdens zijn gevangenschap in Rome legde de apostel een getuigenis af voor de
Joden die hem opzochten in het verblijf waar hij verkeerde. Hier worden maar twee
reacties vermeld:
1. er waren er die zich lieten overtuigen en dus tot geloof kwamen;

2. anderen geloofden niet.

Een derde groep was er niet.