Snel zoeken:
a De boodschap van Paulus aan de Joden te Rome

Handelingen 28:28
De boodschap van Paulus aan de Joden te Rome
(Hd 28:28)

Wat wordt gezonden nu de Joden niet geloven? De boodschap van behoud, die verlorenheid impliceert;

Wie zendt deze boodschap ? God door middel van zijn dienstknechten;

Aan wie wordt de boodschap gezonden? Aan de volken;

Wat is het resultaat? Zij zullen horen, d.w.z. ze zullen de boodschap aannemen