Snel zoeken:
a Punten uit de prediking van Petrus bij de tempel

Handelingen 3:13
Punten uit de prediking van Petrus in de tempel volgens Hand. 13

1 Zware, maar terechte beschuldiging aan het adres van de Joden:

ze hebben Gods knecht Jezus overgeleverd vs 13
verloochend vs 13
gedood vs 15

2 ze hebben een moordenaar verkozen in plaats van Jezus vs 14

3 ze worden opgeroepen berouw te hebben en zich te bekeren vs 19

4 ze krijgen de geweldige toezegging dat <=i>=dan hun zonden worden
uitgewist vs 19
dat dan de tijden van de verkwikking mogen aanbreken vs 19
dat dan Christus Jezus zal gezonden worden vs 20
en de tijden van de herstelling van alle dingen zal plaatsvinden vs 21