Snel zoeken:
b Vergeving volgens Jes. 43

Jesaja 43:22
Vergeving volgens Jes. 43

1 Naar wie gaat de vergeving uit?
a Naar een volk dat het bidden had nagelaten vs 22
b Naar een volk dat de Heer vergeten was vs 22
c Naar een volk dat t.o.v. de Heer overtrad vs 27
d Naar een lastig volk dat God moeite bezorgde vs 24

2 Wat is het karakter van de vergeving?
a Ze is Goddelijk ...........’Ik ben het’ vs 25
b Ze is radikaal...............’Ik delg uit vs 25
c Ze is definitief..............’Ik gedenk uw zonden niet vs 25

3 Wat is de reden van de vergeving
Het is om ‘Mijnentwil’ vs 25