Snel zoeken:
b Kenmerken van Christus als priester

Hebreeën 
Kenmerken van Christus onze priester

1 Hij is in staat en bekwaam tussenbeide te komen Hb 2:18
Hij is beproefd zoals wij

2 Hij is barmhartig Hb 2:17
dat is zijn wezen

3 Hij is trouw Hb 2:17
dat is ook zijn wezen

4 Hij kan meelijden met onze zwakheden Hb 4:15
want Hij is in alles verzocht zoals wij uitgezonderd de zonde

5 Hij bezit een onvergankelijk leven Hb 7:16
Melchizedek is een ‘type’ van Christus

6 Hij is tegenwoordig bij God Hb 9:24
Hij is daar o.a. voor ons

7 Hij is priester tot in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek Hb 6:20
Hij is als onze voorloper ingegaan in het binnenst heiligdom.

Zie ook Hb 7:25