Snel zoeken:
b Zegen van Mozes, punten eruit

Deuteronomium 33:26
Punten uit de zegen van Mozes,
Dt 33:26-29

Nadat Mozes een zegen heeft uitgesproken over elk van de stammen van IsraŽl, spreekt hij een zegen uit die het hele volk geldt en wel:

1 dat God, die met niemand te vergelijken is, hun helper is vs 26

2 die God is hun een woning en Hij ondersteunt het volk met zijn eeuwige armen vs 26

3 Hij verdreef de vijand en daardoor kreeg IsraŽl een veilige woning vs 26

4 Hij gaf het volk overvloed in een land van koren en most vs 28

5 er is niemand aan God gelijk, maar er is ook geen volk aan IsraŽl gelijk vs 29

6 God heeft het volk verlost en Hij beschermt het vs 29

7 Hij geeft zijn volk een complete overwinning vs 29

In geestelijke zin kunnen we die punten ook op ons, als het volk dat Jezus Christus verlost heeft, toepassen
Tt 2:14