Snel zoeken:
80 Woensdag overdag, meester

Aan de Mulo waar ik werkte vertrok het hoofd van de school, de heer Ketting. die uit Rotterdam kwam en later als leraar naar die stad is teruggekeerd en daar aan de school 'van de broeders' nog les gegeven heeft.
Ik was net een jaar in St. Annaparochie toen de heer Maat uit Zwolle zijn intrede deed. Hij kende geen Fries en ook geen Bildts en moest zich dus helemaal inwerken. Toen hij er een week was kwam hij op zaterdagmorgen de klassen langs om de absenten van die week op te nemen. Zo kwam hij ook bij mij in de klas en vroeg wie er absent geweest waren. Diverse vingers gingen omhoog. De betreffende leerlingen moesten hun naam zeggen en aangeven op welke dag ze afwezig geweest waren.
Als ze de dag opgaven vroeg meneer Maat of ze er Œs morgens of Œ s middags niet geweest waren. Er waren nogal wat leerlingen weggeweest, het was dus een heel procedé. Tenslotte was Piet Haisma aan de beurt. Dat was een Bildtker die met zes paarden uit de klei getrokken was. Hij zat een beetje onverschillig onderuitgezakt op zijn stoel. Hij gaf aan woensdags niet te zijn geweest. Op de vraag of dat Œs morgens of Œs middags was geweest, gaf hij met een fiks Bildts accent als antwoord ; ' Woensdag overdag, meester'. Meneer Maat vond dit een vreemd antwoord en reageerde wat geprikkeld met: 'Dat je hier Œs nachts niet bent is nogal logisch. Wanneer woensdag Œs morgens of Œs middags?'. Onverstoorbaar gaf Piet ten antwoord: 'Woensdag overdag'. Een paar meisjes begonnen te giechelen en het nieuwe schoolhoofd kreeg niet helemaal ten onrechte de indruk dat hij voor de gek gehouden werd en dreigde boos uit te vallen. Om dit te voorkomen bemoeide ik me met de zaak en zei: 'Meneer Maat, woensdag overdag betekent in het Bildts woensdag Œs middags'. Hij keek nog wat geïrriteerd en vroeg ' Wat is dan woensdag Œs morgens?'. Waarop ik antwoordde: 'Dat is woensdag offen'.
Hier hebben we met een verbastering van 'ochtend' te maken. Mijnheer Maat verliet met zijn bescheiden het lokaal. Hij was wat kennis van het Bildts wijzer geworden, maar zijn taalperikelen waren nog niet over. Daarover een volgende keer.