Snel zoeken:
a Christus volgen

Christus volgen

1 Weten waar te zwijgen > Hij antwoordde hem geen woord Mt 27:14

2 In zijn dienen> Ik moet de werken werken van Hem die Mij gezonden
heeft Jh 9:4

3 In zijn erbarming > Ik ben met ontferming bewogen over de menigte Mk
8:2

4 In zijn bidden> Hij trok Zich echter terug in de woestijnen en bad Lk 5:16

5 In zijn gehoorzaamheid> Ik doe altijd wat Hem welbehaaglijk is Jh 8:29

6 In zijn nederigheid> Ik ben zachtmoedig en nederig van hart Mt 11:29

7 In zijn wandel> opdat u zijn voetstappen navolgt 1Pt 2:21