Snel zoeken:
322 jrg 130, 11-1987 De Bijbel spreekt mij aan

DE BIJBEL SPREEKT MIJ AAN

Het is van buitengewoon groot belang te beseffen dat de Bijbel mij persoonlijk aanspreekt. God spreekt mij in zijn Woord niet over wat mijn broeder of zuster ten opzichte van mij moet doen, maar over wat ik ten opzichter van mijn broeder of zuster moet doen. Als beginsel weten we dat natuurlijk wel, maar in de praktijk vergeten we het maar al te vaak.
Een paar voorbeelden zullen dienstig zijn om duidelijk te maken wat ik bedoel.

Zo staat in Ef.5:22: ‘Vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig...’ en niet: ‘Mannen, zorg dat je vrouw je onderdanig is’.
En aan de man is het gebod gericht: ‘Mannen, hebt uw vrouwen lief’. Er staat niet::’Vrouwen uw man moet u liefhebben.
Een kind dat Ef.6:4 gelezen had, liep triomfantelijk naar pappa en zei:’U mag mij niet kwaadmaken, dat staat in de Bijbel’. ‘Ja, zei Pa, dat is waar, maar dat staat er niet voor jou, maar voor mij. En voor jou staat er:”Kinderen, weest jullie ouders gehoorzaam in de Heer”!’
Zo lezen we de Bijbel voor de ander in plaats van voor ons zelf.

Soms hoor je de verzuchting:’Ik merk niets van de liefde van de broeders en zusters. ‘Nu kan dat helaas waar zijn, maar er staat niet dat mijn broeder of zuster mij moet liefhebben, maar dat ik mijn broeder of zuster moet liefhebben. Als ik daarmee begin, dan komt het met de wederliefde van mijn broeder of zuster ook wel in orde.
Een tekst als ‘Wie nu aardse goederen heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden en zijn hart voor hem sluit, hoe blijft de liefde van God in hem?’ (1 Joh.1:17) - staat er niet voor de broeder die gebrek lijdt, maar voor hem die aardse goederen heeft.

Zo spreekt God - om een ander voorbeeld te geven -door Matth.5:13 mij aan en niet mijn broeder. Er staat niet:’Als jij wat tegen je broeder hebt, moet je broeder zijn gave bij het altaar laten en naar jou toekomen en zich met jou verzoenen’. Nee, er staat dat, als ik ga offeren en dan bedenk, dat mijn broeder wat tegen mij heeft, ik dan naar hem toe moet gaan om me met hem te verzoenen.

Er zou heel wat irritatie bij onszelf en misverstand bij een ander voorkomen worden als we de Bijbel eens ‘voor onszelf’ gingen lezen. Als we het Woord niet op onze buurman, maar op onszelf toepassen en er naar handelen.
Want echt waar: de Bijbel spreekt mij aan!!