Snel zoeken:
a Samenvatting van de boodschap van Paulus

Handelingen 26:18
Samenvatting van de boodschap van Paulus

Voor koning Agrippa geeft Paulus een verslag van zijn bekering en van de opdracht die God hem gaf. Deze laatste hield in:

1 De ogen van het volk en de volken te openen. Het gaat dus om innerlijke verlichting.

2 Opdat ze zich bekeren: a) van de duisternis tot het licht

b) van de macht van satan tot God

Dat ziet op een geweldige bevrijding van duistere machten.

3 Vergeving van zonden. Dat is bevrijding van een last die op het geweten drukte.

4 Het ontvangen van een erfdeel.

5 Het middel is, zo zegt de Heer: door geloof in Mij.