Snel zoeken:
a Drie aspecten van belijden

Drie aspecten van belijden

Belijden houdt in zaken met ‘man en paard’ noemen.

1. Als we gezondigd hebben moeten we onze zonden belijden aan God
1Jh 1:9

2. Als we mensen onjuist behandeld hebben moeten we dat aan hen
belijden Jk 5:16

3. We belijden Christus voor de wereld. We getuigen van Hem, wie Hij is
Mt 10:32; Lk 12:8; Rm 10:9,10; 1Jh 4:2,3