Snel zoeken:
b Verschil tussen Mt 25 en Op 20

Verschillen tussen Matth 25: 31-46 en Openb 20:11-15

1 In Matth 25 komt de Heer naar de aarde
In Openb 20 lezen we dat hemel en aarde wegvluchten

2 In Matth 25 wordt gesproken over het oordeel over de (dan levende) volken
In Openb 20 gaat het om het oordeel over de doden die in ongeloof gestorven zijn

3 In Matth 25 worden de volken verdeeld in schapen en bokken en ze worden geoordeeld
naar hun gedrag ten opzichte van van een derde groep ‘deze mijn broeders’.
In Openb 20 worden ze geoordeeld naar hun werken