Snel zoeken:
b David in de woestijn volgens Psalm 63

Psalmen 63:2
David in de woestijn van Judea volgens Psalm 63

1 Zijn relatie met God > ‘O God, gij zijt mijn God’ vs 2
2 Zijn verlangen naar God > ‘U zoek ik, mijn ziel dorst naar u’ vs 2
3 Zijn zicht op het heiligdom > Zo hen ik u in het heiligdom aanschouwd’ vs 3
4 Zijn lof voor God > ‘Mijn lippen zullen u roemen’ vs 4. 6b, 8b
5 Zijn toewijding > ‘Zo wil ik u prijzen mijn leven lang’ vs 5
6 Zijn verzadiging > ‘Als met vet en merg wordt ik verzadigd’ vs 6
7 Zijn meditatie > ‘Wanneer ik u gedenk op mijn legerstede vs 7
8 Zijn hulp van Godswege > ‘Gij zijt mij een hulp geweest’ vs 8
9 Zijn zekerheid > In de schaduw van uw vleugelen’ vs 8

Kunnen wij dit op onszelf toepassen als we in moeilijke omstandigheden zijn net als David?