Snel zoeken:
b Verzegelen wat houdt dat in?

Verzegelen wat houdt dat in?

Op verschillende plaatsen in de Bijbel wordt over verzegelen gesproken. Als we die teksten nalopen wordt duidelijk wat verzegelen inhoud en wat er zoal verzegeld werd.

1 Verzegelen ziet op afsluiten van een overeenkomst of het waarmerken van iets. Zo verzegelde Jerenia de koopbrief die hij met zijn neef Hanameël opgesteld had Jr 32:11

2 Verzegelen heeft ook te maken met zekerheid geven dat iets onverbreekbaar is. Alleen hij die het zegel heeft aangebracht ( of een gemachtigde van die persoon) heeft het recht het zegel ter verbreken. We lezen van het verzegelen van de put van de afgrond waarin satan is geworpen. Op 20:3; Dn 6:17

3 Het zegel kan duiden op eigendomsrecht. Het vaste fundament van God heeft een zegel waarop staat:’De Heer kent hen die de zijnen zijn. 2 Tm 2:19

4 Naast de betekenis onder 1 - 4 genoemd, kan verzegelen ook te maken hebben geheimhouding. Dat is bijvoorbeeld het geval met het boek dat God in zijn hand heeft en dat met zeven zegels verzegeld is. Om te onthullen wat er in dat boek staat moet er iemand zijn die waard is dat te doen Op 5:1-5

5 Verzegelen kan ook gebeuren met het veiligstellen van belangrijke zaken dingen. Dat kunnen oordelen zijn waartoe God besloten heeft Dt 32:34

6 Voor verzegelen werd vaak gebruik gemaakt van een zegelring Daarmee wordt dan ook geduid op de betrouwbaarheid en de echtheid van dat wat verzegeld is. Es 3:12