Snel zoeken:
b Machtige armen

Machtige armen

Van de armen van God en van de Heer Jezus kunnen we het volgende opmerken:

1 Het zijn heilige armen die overwinning geven Ps 98:1; 89:11

2 Het zijn machtige armen die verlossing bewerken Ps 77:16; 89:14

3 Het is een uitgestrekte arm die getuigt van macht en die de richting aangeeft Ex 6:5; Dt 5:15

4 Het is een arm die spreekt van heerschappij Js 40:10

5 Het is de arm van een herder, die zorgt voor zijn schapen, voor de lammeren Js 40:11

6 Het zijn eeuwige armen die blijven dragen en ondersteunen Dt 33:27