Snel zoeken:
b Kanaän in bezit nemen

Jozua 1:1
Kanaän in bezit nemen

Jozua en het volk Israël krijgen belangrijke aanwijzingen en beloften wat het in bezit nemen van Kanaän betreft.

1 Ze krijgen de belofte :’Elke plaats die uw voetzool betreden zal geef ik u’ Jz 1::2

2 ’Niemand zal voor u stand houden...Ik zal met u zijn’ Jz 1:5,9

3 God zal met hen zijn ‘Ik zal u niet begeven en u niet verlaten’ Jz 1:5

4 God roept Jozua op om sterk en moedig te zijn Jz 1:6,7,9 verg vs 18

5 Zij moeten niet afwijken naar rechts of naar links opdat ze voorspoedig zullen zijn’ Jz 1:7

6 Het wetboek mag niet wijken uit hun mond dus: Spreek ervan
Ze moeten het overpeinzen bij dag en nacht dus: Bestudeer het
Ze moeten er naauwgezet naar handelen dus...........Gehoorzaam het Jz 1:8

7 De Heer zal hen rust geven in het land Jz 1:14,15