Snel zoeken:
b Het visioen van Jesaja

Jesaja 6:1
Het visioen van Jesaja en wat we ervan kunnen leren

1 Wat Jesaja zag > de grootheid en de heerlijkheid van God > Js 6:1-4
Kennen wij die grootheid en heerlijkheid ook?

2 Hoe Jesaja reageerde > wee mij...want ik ben een man onrein van lippen > Je 6: 5
Beseffen wij onze zondigheid?

3 Wat er met hem gebeurde > een engel raakt zijn lippen aan met een kool van het altaar > Js 6: 6
Hebben wij geloofd in het offer van Jezus Christus op het kruis?

4 Wat het resultaat was > uw ongerechtigheid verdwenen...uw zonde is verzoend > Js 6:7
Weten wij wat 1Pt 2::24 en 2Ko 5:21 voor ons betekent ?

5 Welke vraag Jesaja te horen kreeg > wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan? > Js 6:8a
Luisteren wij naar de oproep om de Heer te dienen?

6 Hoe Jesaja reageerde > met volkomen toewijding...Hier ben ik, zend mij > Js 6:8b
Hoe staat het met onze bereidwilligheid?

7 De opdracht die hij kreeg > Ga, zeg tot dit volk > Js 6:9
Welke specifieke opdracht komt er tot ons?