Snel zoeken:
c Ziekenzalving

Jakobus 5:13
Ziekenzalving (Jak 5:13-18)

Waar slaat het op? Twee opvattingen:
a. op elk ziektegeval.
Belijden zonden alleen als er zonde in het spel is: vs 15

b op ziekte als gevolg van zonde > hiervoor 6 argumenten
* in vers 16 volgorde omgedraaid, eerst belijden van zonden
* voor Joden (aanhef brief) combinatie ziekte-zonde gewoon (Jh 9)
* de oudsten roepen > bij zonde herstel gemeenschap nodig
* Jakobus haalt het voorbeeld van Elia aan. Diens 1e gebed > tuchtiging vanwege zonde; diens 2e gebed opheffen daarvan
* Paulus past ziekenzalving niet toe bij Trofimus, Epafroditus, TimotheŁs e.d.. Geen zonde in het spel?!

Ondanks dit verschil m.i. toch algemeen toepassen
* inzicht niet laten overheersen
wel rekening houden met mogelijkheid van kastijding om zonden
* vraag gaat van de zieke uit
stimulatie van anderen daartoe niet uitsluiten

Betekenis van de zalving. Verschil in opvatting
* geneesmiddel Luk. 10:34 > olie en wijn > wonden. Hier en Mk 6:
13 geen sprake van wonden.
* symbolische handeling > spreekt van de Heilige Geest. Die moet belijdenisbewerken of kracht geven voor de genezing;

Elkaar zonden belijden
Niet algemeen bedoeld, niet losmaken van het verband. Slaat op vs 15