Snel zoeken:
a Kenmerk brieven van Paulus

Het karakteristieke van de brieven van Paulus

Het onderstaande overzicht geeft slechts het hoofdkenmerk van elke brief en is wat dat betreft dus ‘eenzijdig’1

1 Romeinen geloof Rm 1:5, 8, 12;

1 Romeinen geloof Rm 1:5,8,12

2 1 Korinthe roeping, de Christus 1 Ko 1:1,9;

3 2 Korinthe verdediging apostelschap 2 Ko 1:12;

4 Galaten dwaling Gal 1:6; 2:4;

5 Efeze genade Ef 1:2,6,7;

6 Filippi blijdschap Fp 1:2; 2:18; 3:1;

7 Kolosse hoofdschap van Christus Ko 1:18; 2:19;

8 1 Thess werk, liefde, geduld 1 Th 1:3

9 2 Thess dag van de Heer 2 Th 1:8; 2:2

10 1 Tim de gezonde leer 1 Tm 1:10;

11 2 Tim vermaning, bemoediging 2 Tm 1:6; 2:1;2:1;

12 Titus goede werken Tt 1:16; 2:7,14; 3:1,8,14

13 Filémon liefde Fm :1, 5, 7, 9;