Snel zoeken:
a Drie ondoorgrondelijke zaken

Drie dingen die we niet kunnen begrijpen

1. De liefde van Christus, die de kennis te boven gaat Ef 3:19

2. De vrede die alle verstand te boven gaat Fp 4:7

3. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn wegen, hoe onnaspeurlijk zijn wegen Rm 11:33