Snel zoeken:
b Drie vijanden van de gelovige

Drie vijanden

Er zijn drie vijanden die ons belagen, te weten: de wereld, het vlees en de duivel. Daarvan zegt de Schrift dit:

De wereld<.b>

1 Heb de wereld niet lief, noch wat in de wereld is. 1 Jh 2:15
Demas kreeg de tegenwoordige wereld of eeuw lief en verliet Paulus 2 Tm 4:10

2 Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. Dat is niet in de eerste plaats een zaak
van uiterlijke dingen, maar van ons denken Rm 12:2

3 Overwin de wereld. In Christus zijn we meer dan overwinnaars 1 Jh 5:4; Rm 8:37

4 We moeten ons onbesmet van de wereld gedragen Jk 1:17

Het vlees

1 Onthoudt u van de vleselijke begeerten 1 Pt 2:11

2 We hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd Gl 5:24
We zijn met Christus gekruisigd Gl 2:20

3 We hebben het vlees nog wel in ons, vandaar de vermaning:
‘We zijn schuldenaars , niet aan het vlees om naar het vlees te leven, want als
u naar het vlees leeft, zult u sterven, maar als u door de Geest de werkingen
van het lichaam doodt, zult u leven’ Rm 8:12,13

De duivel

1 Satan is een leugenaar. Hij loog tegen Eva in de hof. Jh 8:44; Gn 3:5

2 Hij moet op ons geen voordeel behalen doordat wij niet vergevensgezind zijn 2 Ko 2:11

3 We moeten standhouden tegen de listen van de duivel Ef 6:11

4 Hij is onze tegenstander en hij is actief. Hij gaat rond als een brullende leeuw 1 Pt 5: 8