Snel zoeken:
a Het geweten

Het geweten

1 Is een spiegel waarvoor de zonde niet bedekt kan worden;

2 Is een aanklager die men niet de mond kan snoeren;

3 Is een getuige wiens getuigenis niet ongedaan gemaakt kan worden;

4 Is een rechter waarvoor we niet staande kunnen blijven;

5 Is een prediker die dag noch nacht zwijgt;

6 Is een brandijzer wiens werking niet uitgeblust kan worden.