Snel zoeken:
c Barnabas wat kun je van hgem zeggen?

Barnabas, wat kun je van hem zeggen.

1 Hij deed zijn naam Ďzoon van de vertroostingí eer aan, want hij verkocht
zijn akker en gaf het geld aan de apostelen ten behoeve van de armen
in Jeruzalem Hd 4:36,37

2 Hij had oog voor het belang van anderen. Hij introduceerde Paulus bij
de leiders van de gemeente te Jeruzalem Hd 9:27

3 Hij bezat het vertrouwen van de apostelen. Ze zonden hem uit om het
werk in AntiochiŽ te beoordelen Hd 11:22

4 Hij had oog voor het belang van de gelovigen .Hij was echt een
vertrooster. Hij verblijdde zich toen hij de genade van de Heer zag en
wekte de gelovigen op om met een voornemen van het hart bij de Heer
te blijven Hd 11:23

5 Hij was een goed man, vol van de Heilige Geest en van geloof Hd
11:24

6 Hij stond open voor medewerking met anderen. Hij zocht Paulus op en
werkte samen met Hem in AntiochiŽ voor de Heer als leraar Hd 11:25

7 Zijn zorg voor de armen te Jeruzalem blijkt opnieuw als hij samen met
Paulus de opbrengst van een collecte naar Jeruzalem brengt Hd
11:30

8 Hij wilde jongeren activeren voor de Heer, want toen hij met Paulus
terugkeerde naar AntiochiŽ nam hij zijn neef Markus mee Hd 12:25

9 Hij stelde zich beschikbaar om samen met Paulus aan de eerste
zendingsreis te beginnen, waarbij ze Johannes Markus als hulpje
meenamen Hd 13: 4,5

10 Hij bezat vrijmoedigheid en wees tegenstanders terecht samen met
Paulus Hd 13:45-47

11 Hij verrichtte samen met Paulus tekenen en krachten die de Heer door
hen werkte Hd 14:4

12 Hij is geschikt om samen met Paulus orde op zaken te stellen. Ze
worden nl.uitgezonden van AntiochiŽ om de leerstellige kwestie van de
besnijdenis in Jeruzalem te bespreken Hd 15:2

13 Hij geeft samen met Paulus alle eer aan God voor wat Hij door hen
gewerkt had Hd 14:27; 15:4,12

14 Hij werd net als Paulus erkend als een geliefde en werd door de
apostelen waardig gekeurd om de beslissing over de leerkwestie
naar AntiochiŽ over te brengen Hd 15:25

15 Niets menselijk was hem vreemd (en Paulus ook niet), want hij raakte
in een twist gewikkeld met Paulus om Markus. Misschien liet hij zich
daarin door de familieband leiden. Toch ging hij weer uit voor de Heer
Hd 15:36-39; Gl 2:13

16 Kennelijk is er toch een verzoening met Paulus tot stand gekomen.
Paulus spreekt later namelijk in positieve zin over Barnabas. Het
woord Ďzelfs Barnabasí in Gl 2:13 geeft toch een zekere waardering
aan. Paulus had dit niet van zijn vroegere reisgenoot verwacht 1 Ko
9:6; Gl 2:13

Barnabas, wel een man om wat van te leren!!