Snel zoeken:
b De les van de vier melaatse mannen uit 2 Kon 7

2-Koningen 7:3
De les van de vier melaatse mannen uit 2 Kon 7

1 Hun toestand: ze waren melaats. Melaatsheid is een beeld van de zonde vs 3

2 Waar ze waren: buiten de poort want ze waren onrein vs 3

3 Hun vraag: waarom blijven we hier totdat wij sterven. Ze zagen hun toestand in vs 4

4 Wat was hun plan? Op genade of ongenade over te lopen naar de SyriŽrs vs 4

5 Ze kwamen in actie en voerden hun plan uit vs 5

6 Hun ervaring: ze vonden de legerplaats van de SyriŽrs leeg vs 5b-7

7 Ze werden verzadigd. Ze aten en dronken en namen zilver en goud in beslag vs 8

8 Hun geweten begon te spreken toen ze aan de mensen in Jeruzalem dachten
ZE zeiden: we doen niet goed. Deze dag is een dag van blijde boodschap en
wij houden ons stil vs 9

9 Hun getuigenis:Ze riepen de poortwacht van de stad aan en brachten hen
het blijde nieuws vs 10

Doen wij hetzelfde met het evangelie waardoor wij gered zijn?