Snel zoeken:
a Een vijfvoudige kijk op Paulus en zijn bediening

Een vijfvoudige kijk op Paulus in Ef 3:8

We vinden er zijn nederigheid: ‘Mij de allergeringste van alle heiligen’;

Zijn bevoegdheid:’Is deze genade gegeven’;

Zijn opdracht:’Om te verkondigen’;

Zijn werkgebied:’Onder de volken’;

Zijn thema:’De onnaspeurlijke rijkdom van Christus’.