Snel zoeken:
003 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 01:01-17 > nr. 495

Mattheüs 1:1
‘t Is maar een geslachtsregister (3)

Als u de moeite neemt deze geslachtslijst nauwkeurig te lezen, dan zal het u opvallen , dat de regelmatige opsomming : vader-zoon, vader-zoon viermaal onderbroken wordt doordat ook de moeder vermeld wordt. Dit is voor een Joodse geslachtslijst al heel bijzonder, want daar werden in de regel de vrouwen nooit genoemd. Maar goed dan zouden we als uitzondering misschien de naam van Sara of Rebekka verwachten, want die stonden onder de Joden toch in hoog aanzien, maar dat is juist niet het geval. Neen, hier worden vijf vrouwen genoemd. Gaan we de geschiedenis in het Oude Testament na, dan blijkt dat er achter deze namen soms zeer onfrisse geschiedenissen schuil gaan. Hoererij en overspel komen we tegen.
Waarom zou God nu juist deze namen in dit geslachtsregister hebben laten optekenen? Want dit geslachtsregister is ook een onderdeel van van de bijbel en God heeft er een bedoeling mee. eet u, deze vrouwen en hun geschiedenis die erachter schuil gaat en natuurlijk ook de betreffende mannen die er bij betrokken zijn , hebben ons iets te zeggen. Ik vermoed, dat u niet graag zo iemand in uw voorgeslacht zou hebben. Veronderstel, dat u van goede komaf bent , met een sta,boom van adellijke voorvaders. U laat vol trots een vriend eens in de boeken snuffelen, en u toont hem het familiewapen. En dan zegt uw huisvriend, die goed bekend is met de geschiedenis:”Zeg, die knaap ken ik. Daar heb ik een wat van gelezen, dat is ook niet zo’n brave broeder geweest”. En daar doet hij u een boekje van uw bed-overgrootvader open dat uw blauwe bloed er haast van zou stollen. Kijk dan wordt u een beetje voorzichtig met die stamboom en u loopt er niet meer mee te koop . Als we echter de bijbel lezen, dan worden daar onverholen de grote ontsporingen verhaald. Wat dat betreft is de bijbel geen gezapig boekje, zoals men wel eens meent. Nee, God tekent de mens zoals hij is, met al zijn zonden. Maar dan treft het ons ook , dat de Heer Jezus een voorgeslacht heeft , waarvan God onverbloemd laat zien dat het uit zondaars bestaat. . En dat is wel de belangrijkste boodschap die uit dit register tot ons komt. Om zondaars te redden heeft de Heer Jezus zich niet geschaamd om uit zondaars geboren te willen worden. Alleen, pas op, Hij zelf was zonder zonde , Hij was het volmaakte offerlam, dat voor onze zonden kon voldoen,
Wilt u eraan denken, dat de Heer Jezus mens geworden is, ook om u te redden? Dat Hij zich niet schaamt om in één adem genoemd te worden met een Thamar en met een Rachab, alleen om u te kunnen redden? Wilt u er ook aan denken, dat, als u zich voor Hem schaamt op aarde en zijn kruis afwijst, Hij zich voor u zal schamen? Hij vernederde zich om mens te worden; u moet zich vernederen en erkennen een verloren zondaar te zijn. Hij zit nu verhoogd aan Gods rechterhanden Hij wil u met zich verhogen. Maar dat kan niet buiten het kruis om!
Aanvaard dat offer en u zult ervaren dat uw naam geschreven staat in het hemelse register van de Heer Jezus. Hij zal zich dan voor u niet schamen, maar u een plaats geven in zijn heerlijkheid.