Snel zoeken:
b Het leven

HET LEVEN
Ieder mens heeft als afstammeling van Adam het natuurlijke leven. Omdat we afstammen van Adam na de zondeval wordt dit leven gekenmerkt door zonde en dood. We zijn geestelijk dood voor God, er is een scheiding tussen ons en onze Schepper. Het ware leven ontvangen we alleen door het geloof in Jezus Christus. In verband met dit leven staan er in de Schrift een aantal belangrijke uitspraken. zoals:
Ps. 16:11: ‘Gij maakt mij het pad des levens bekend’
Ps. 36:10: ‘Bij u is de bron des levens’
Jh. 6:35: ‘Ik ben het brood des levens’ (zie ook 6:48, 51, 58)
Jh. 8:12: ‘maar zal het licht des levens hebben’
Hd. 3:15: ‘De vorst des levens hebt u gedood’
1Jh. 1:1: ‘betreffende het woord des levens’
Op. 2:7: ‘te eten geven van de boom des levens’ (22:2,14)
Op. 21:6 : ‘geven uit de bron van het water des levens’
Op. 22:17 ‘het water des levens nemen om niet’

Wel uitspraken om eens rustig over na te denken!